VAC Sint Victorkerk

De Sint Victorkerk is een mooi oud kerkgebouw en een trots voor Waddinxveen. Eind 1880 werd de bouw voltooid en in gebruik genomen. Om het gebouw voor de toekomst te behouden is geld nodig voor regelmatig onderhoud. Meer informatie over de Sint Victorkerk vindt u hier.

In 1993 is de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk in het leven geroepen. De doelstelling van deze Stichting is om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en de instandhouding van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. De Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC is het “uitvoerend orgaan” van de Stichting en zamelt met allerlei activiteiten geld in om hiermee een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk.

Laatste nieuws:

- Inleveren overtollige Kerstspullen: op zaterdag 19 november kunt u tussen 10 en 12 uur uw overtollige Kerstspullen inleveren op de pastorie. Deze kunnen gebruikt worden voor de Kerstmarkt van 26 november.

- Boterletteractie: al jaren kunt u bij de VAC boterletters kopen om ons werk voor de Victorkerk te steunen. Dit jaar kunt u nog steeds boterletters kopen, maar dan net even anders: de opbrengst komt nu geheel ten goede aan de jongeren die volgend jaar graag de Wereld Jongerendagen willen bezoeken (in Portugal). De jongeren zullen zelf de verkoop verzorgen, bestellen kan natuurlijk ook. En omdat de reis een flinke duit kost, is de prijs van de boterletter voor één keertje een beetje anders: € 7,50. wilt u wel heel graag deze overheerlijke boterletter bestellen dan kunt u een mail sturen naar boterletter@sintjandd.nl met daarop aantal boterletters, naam, e-mailadres, en in welke geloofsgemeenschap u de boterletter op wilt halen na de vieringen in het weekend van 26-27 november. U kunt hem ook ophalen bij de Kerstmarkt op 26 november tussen 10.00-15.00 uur in de St.Victorkerk Waddinxveen. Dit graag aangeven in de mail.
- Hulp gevraagd:
het hele jaar zijn er verschillende VAC-activiteiten. Daarbij worden we geholpen door een groot aantal vrijwilligers. Maar het gebeurt ook dat vrijwilligers stoppen. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe mensen die mee willen helpen of zelfs taken willen overnemen. Veel handen maakt licht werk. Als vast lid voor een activiteit of af en toe als helpende hand. Ben u geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar info@vac-victorkerk.nl. Dan nemen we contact met u op. Of schiet één van de VAC-leden aan bij een van de activiteiten.