VAC Sint Victorkerk

De Sint Victorkerk is een mooi oud kerkgebouw en een trots voor Waddinxveen. Eind 1880 werd de bouw voltooid en in gebruik genomen. Om het gebouw voor de toekomst te behouden is geld nodig voor regelmatig onderhoud. Meer informatie over de Sint Victorkerk vindt u hier.

In 1993 is de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk in het leven geroepen. De doelstelling van deze Stichting is om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en de instandhouding van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. De Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC is het “uitvoerend orgaan” van de Stichting en zamelt met allerlei activiteiten geld in om hiermee een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk.

Laatste nieuws:
- De boekenmarkt van 9 oktober (in aangepaste vorm) en de Victor bridgedrive van 30 oktober gaan door!
- Er kan weer geklaverjast worden! De tweede klaverjasavond is gehouden op 1 oktober. De derde is op 5 november.
- Ook de Kerstmarkt gaat door en wel op zaterdag 27 november. Hiervoor kunt u op 20 november overtollige Kerstartikelen inleveren (van 10 tot 12 uur).
- De VAC kan altijd vrijwilligers gebruiken voor zijn activiteiten. Wat dat dan is, kan in overleg besproken worden. Specifiek is de VAC op zoek naar iemand die de boterletteractie aan het eind van het jaar wil coördineren. Het gaat dan om beperkte activiteiten in de periode september - december. Ondersteuning daarbij is aanwezig. Een draaiboek van de verschillende activiteiten is beschikbaar. Reageren kan via info at vac-victorkerk.nl. (at = @)
- Oud papier: vanwege de stijgende prijs voor het oud papier is het weer mogelijk om oud papier af te geven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.