De Sint Victorkerk is een mooi oud kerkgebouw en een trots voor Waddinxveen. Eind 1880 werd de bouw voltooid en in gebruik genomen. Om het gebouw voor de toekomst te behouden is geld nodig voor regelmatig onderhoud. Meer informatie over de Sint Victorkerk vindt u hier.

In 1993 is de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk in het leven geroepen. De doelstelling van deze Stichting is om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en de instandhouding van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. De Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC is het “uitvoerend orgaan” van de Stichting en zamelt met allerlei activiteiten geld in om hiermee een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk.

Laatste nieuws:

- Hulp gevraagd: het hele jaar zijn er verschillende VAC-activiteiten. Daarbij worden we geholpen door een groot aantal vrijwilligers. Maar het gebeurt ook dat vrijwilligers stoppen. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe mensen die mee willen helpen of zelfs taken willen overnemen. Veel handen maakt licht werk. Als vast lid voor een activiteit of af en toe als helpende hand. Ben u geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar info@vac-victorkerk.nl. Dan nemen we contact met u op. Of schiet één van de VAC-leden aan bij een van de activiteiten.

Restauratie van de Sint Victorkerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bankrekening NL36 ABNA 042 74 71 249