VAC Sint Victorkerk

De Sint Victorkerk is een mooi oud kerkgebouw en een trots voor Waddinxveen. Eind 1880 werd de bouw voltooid en in gebruik genomen. Om het gebouw voor de toekomst te behouden is geld nodig voor regelmatig onderhoud. Meer informatie over de Sint Victorkerk vindt u hier.

In 1993 is de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk in het leven geroepen. De doelstelling van deze Stichting is om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en de instandhouding van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. De Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC is het “uitvoerend orgaan” van de Stichting en zamelt met allerlei activiteiten geld in om hiermee een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk.

Laatste nieuws:
- Vanwege de versoepelingen kunnen de VAC-activiteiten weer een herstart krijgen. Zoals de maandelijkse klaverjasavonden. De eerstvolgende klaverjasavond is (zoals het er nu naar uitziet) die van 4 februari. 

- Oud papier: wel kan er nog steeds oud papier worden afgegeven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.