VAC Sint Victorkerk

De Sint Victorkerk is een mooi oud kerkgebouw en een trots voor Waddinxveen. Eind 1880 werd de bouw voltooid en in gebruik genomen. Om het gebouw voor de toekomst te behouden is geld nodig voor regelmatig onderhoud. Meer informatie over de Sint Victorkerk vindt u hier.

In 1993 is de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk in het leven geroepen. De doelstelling van deze Stichting is om een bijdrage te leveren aan het onderhoud en de instandhouding van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. De Victor Activiteiten Commissie ofwel VAC is het “uitvoerend orgaan” van de Stichting en zamelt met allerlei activiteiten geld in om hiermee een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk.

Laatste nieuws:
- De maandelijkse klaverjasavonden zijn in februari weer van start gaan. De volgende klaverjasavond is op 6 mei. 

- Tijdens het opbouwen van de boekenmarkt van 5 maart kreeg Magda Sirre uit handen van Peter Rijnbeek, voorzitter van de locatieraad, een beeldje van Maria van Waddinxveen vanwege haar grote verdiensten voor de geloofsgemeenschap Sint Victor.
- Er zijn wat aanpassingen in de openingstijden van het VAC-winkeltje (niet meer standaard op donderdagavond, maar wel één keer in de maand op zaterdag). Kijk hier voor meer informatie.

- Hulp gevraagd bij het oud papier: als VAC zoeken we ondersteuning bij onze oud papier activiteit omdat één van onze krachten er na de zomer mee stopt. Het gaat met name om het ophalen / inladen van oud papier op een aanhanger en het wegbrengen ervan naar de firma Metselaar. Tot nu toe gebeurt dat op een maandagmorgen. Heeft u belangstelling om de VAC te ondersteunen, neem dan contact met ons op, in eerste instantie via info@vac-victorkerk.nl. Dan kunnen er in overleg verdere afspraken worden gemaakt. We zouden er erg mee geholpen zijn.

- Oud papier: er kan nog steeds oud papier (liever geen karton) worden afgegeven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.