INZAMELING OUD PAPIER

De VAC zamelt wekelijks - op maandag - oud papier in. U kunt het maandagmorgen brengen naar de pastorie, maar er is ook de mogelijkheid dat het bij u wordt opgehaald.

 

Contactpersoon: .........