Komende VAC-activiteiten

Bridgedrive 2024 (1)
Op zaterdag 16 maart vindt er weer een Victorbridgedag plaats. Informatie is te krijgen bij Lenneke van Zoest (lvanzoest@planet.nl). Locatie: gebouw "Zonnig Zuid", Sint Victorstraat 4 (schuin tegenover de pastorie).

Boekenmarkt
Op 9 maart is het weer zo ver, dan vindt de halfjaarlijkse boekenmarkt plaats. Om 9.30 uur gaan de deuren open en kan iedereen tot 14.30 uur zijn of haar keus maken uit het grote aanbod van boeken, cd’s, dvd’s, puzzels, spellen, gelegenheidskaarten, maar ook speelgoed en religieuze artikelen. Ook is er weer een flink assortiment jam, wijn en kaarsen. U bent van harte welkom. Er kan gepind worden.

Klaverjasseizoen 2023-2024
Op 1 september is het nieuwe seizoen 2023-2024 van start gegaan. Er is nog ruimte voor nieuwe kaarters! In principe wordt er elke eerste vrijdagavond van de maand van september tot en met juni gekaart (NB: dit seizoen tot en met mei). Als u kaarten leuk vindt, meldt u aan of kom een keer kijken. Er wordt een competitie gespeeld, maar de nadruk ligt bij deze avonden vooral op de gezelligheid. Ook als u het klaverjasspel (nog) niet zo goed beheerst, niet eerder meegespeeld hebt, of niet alle keren kunt komen, bent u van harte welkom. Er is geen speciale inschrijving …….. iedereen is welkom. Informatie kunt u krijgen bij Len Cornelisse (lencornelisse@gmail.com).
Volgende speelavond: 1 maart

Bij de terugblik op VAC-activiteiten staan de resultaten van de meest recente klaverjasavond.

Het VAC-winkeltje
De VAC heeft een eigen winkeltje ingericht in het voormalige jeugdhonk met allerhande VAC-artikelen, zoals wijn, jam en kaarten, maar ook puzzels en religieuze artikelen.

Het winkeltje is open na de zondagvieringen in de Victorkerk en tijdens de openingstijden van het secretariaat (op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur). Na de viering op donderdagavond is het winkeltje alleenr open wanneer er een VAC-lid aanwezig is. Er kan gepind worden in het winkeltje.

Daarnaast gaat het VAC-winkeltje ééns per maand op zaterdag (de laatste van de maand) open van 10:00 uur tot 12:00 uur. Dat is dan tevens een moment waarop boeken en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden ingeleverd. De komende datum is: 30 maart

Inloopavonden VAC: naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC in de Victorzaal open inloopavonden op de tweede donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een ongedwongen sfeer. U kunt alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan, maar als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U OOK EEN KEER?
De volgende bijeenkomst is op 14 maart

Gift: De VAC bestond in 2020 (8 april 2020) 25 jaar. Dit hadden we willen vieren in de eucharistieviering van 19 april 2020. Dat kon helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Als jarige heeft de VAC de geloofsgemeenschap een gift gedaan, waardoor het mogelijk wordt om in de St. Victorkerk beeldopnamen te maken van de vieringen die in de Victorkerk gehouden worden. Waar voorheen de viering alleen beluisterd kon worden via www.kerkomroep.nl kunt u nu dus ook beeld ontvangen.

Keramiek model Sint Victorkerk:  Om het VAC-jubileum  luister bij te zetten heeft de VAC keramieken modellen van de Sint Victorkerk laten maken door de keramist Alex Meewezen uit Gouda. Er zijn vier uitvoeringen: pastel, wit, brons en zilver. De kerkjes zijn te koop voor 40 euro per stuk. Ze zijn te bestellen bij Magda Sirre (tel. 615137).- Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje van 10 tot 12 uur (inleveren van o.a. boeken, oud papier): 16 december

Data in het eerste helft van 2024:

- VAC-inloopavond: 14 maart
- Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje van 10 tot 12 uur (inleveren van o.a. boeken, oud papier): 30 maart
- Klaverjassen: 1 maart, 5 april, 3 mei
- Boekenmarkt: 9 maart van 9.30 tot 14.30 uur
- Bridgedrive: 16 maart